Obchodní podmínky

Osobní údaje

Uskutečněním objednávky nebo registrace na webu biomio.cz dáváte souhlas, aby v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  změně  některých zákonů, byly řádně a v mezích zákona zpracovány osobní údaje, které jsou do webu zadány za účelem objednávky zboží.

Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Údaje bude zpracovávat společnost Bio-mio, spol. s r.o., Průmyslová 520, 76317 Lukov a nebudou uchovávány déle než po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Dále na webu biomio.cz používáme cookies, zejména v návaznosti na Google Analytics, abychom mohli náš web nadále vylepšovat. Na tomto webu trvale používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

V případě požadavku na výmaz osobních údajů se nám ozvětě pomocí e-mailového kontaktu.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BIO-MIO, spol. s.r.o. (pdf)

Formulář pro odstoupení od smlouvy (docx)